PMIA

Wet op de Architectentitel (WAT)

De Stichting Bureau Architectenregister (SBA) speelt in de uitvoering van deze wetgeving een belangrijke rol en heeft van een ministerie de bevoegdheid gekregen om kwalitatieve beleidsregels vast te stellen. Meer informatie hierover vind je op de website van SBA: www.architectenregister.nl

Nut en noodzaak van education permanente

Juist nu de opdrachten in de B&U sector onder druk staan, is het belangrijk tijd en geld uit te trekken voor ‘Education Permanente’. Naast de nu verplichte ’16 uur’, zal elke architect, bouwkundige of stedenbouwkundige behoefte hebben. Het vak ontwikkelt zich voortdurend; u wilt zich blijven verdiepen en ontwikkelen. Opdrachtgevers worden steeds veeleisender en budgetten staan sterk onder druk. Het lijkt soms wel of de gebouwde omgeving antwoord moet geven op een hele reeks problemen.

Hierbij valt te denken aan de realisatie van ‘krachtwijken’, hergebruik en revitalisering van gebouwen en wijken, gebruik duurzame isolatiematerialen, beperken CO2 emissie en continue aanscherping EPC regelgeving. Er wordt al gesproken over energieproducerende gebouwen!

Energieprestatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen en gebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Op Rijksoverheid lees je meer over EPC.

Bouw

In de loop der jaren hebben bouwbedrijven vele honderden vrijstaande en 2-1-kap woningen voor zowel particuliere als projectmatige opdrachtgevers gerealiseerd.

Het casco van de woning wordt binnen één of twee dagen op de bouwplaats opgebouwd tot een complete wind- en waterdichte woning, waarna in korte tijd de verdere afwerking zoals metselwerk, dakbedekking en binnenafwerking plaats vindt.

Een goed overzicht van alle mogelijkheden. Aannemers laten u referentiemodellen van woningen zien waarop aanvullingen, uitbreidingen en wijzigingen naar wens kunnen worden ingevuld. Heeft u plannen om te gaan bouwen, vraag dan een brochure met prijslijst aan bij een van de 1000’den architecten in Nederland.

Houtskeletbouwwoning

97% van de bewoners van een houtskeletbouwwoning wil nooit meer anders. Voor reacties verwijzen wij u naar de site www.centrum-hout.nl/hsb/bewonerservaringen.

Hoe zit het met de gehorigheid van een houtskeletbouwwoning? De vooroordelen omtrent de gehorigheid van een houtskeletbouwwoning zijn inmiddels al lang verleden tijd! De verdiepingsvloer van een woning wordt standaard afgewerkt met een 30 mm dikke zwevende dekvloer en stalen veerrails (met uitzondering van de badkamer op de verdieping en woningen zonder verdiepingsindeling).

Wat is systeembouw?

Bij systeembouw wordt het dragende deel van het huis (casco) opgetrokken met behulp van een systeem. Dit wil zeggen dat geprefabriceerde onderdelen standaard afmetingen hebben. De onderdelen, zoals wanden, vloeren en gevels zijn bij een casco op elkaar afgestemd. Dit wil overigens niet zeggen dat een bepaalde woning qua afmeting niet aangepast kan worden; de modulematen zijn 30 en 60 cm. Uw woning is, rekening houdend met deze modulematen, in elke gewenste afmeting te realiseren.

Wind-energie is een goed alternatief

Het opwekken van genoeg stroom om iedereen te verzien, wordt steeds moeilijker. We zijn met steeds meer mensen, en we gebruiken per persoon steeds meer energie om alle geavanceerde apparaten te laten werken. Dat is zorgbarend, want de voorraad fossiele brandstof raakt in rap tempo op. Bovendien vervuilen de huidige kolen- en kerncentrales het milieu zodanig, dat het klimaat daar merkbaar door beïnvloedt wordt. Gelukkig zijn er veelbelovende alternatieven. Zonne-energie maar ook windenergie kunnen toegepast worden om huishoudens van voldoende stroom te voorzien. Ga naar pagina zon.

In Nederland zijn windmolens zeer rendabel

Wind-energie is een schone, onuitputtelijke bron van energie. De enige vervuiling die het opwekken van windenergie met zich meebrengt, is het produceren van de windmolens zelf – een verwaarloosbare hoeveelheid vergeleken met bijvoorbeeld het verbranden van kolen. In Nederland waait het veel, en worden windmolens dan ook al op relatief kleine schaal toegepast. In theorie zou dat enorm opgevoerd kunnen worden: volgens sommige berekeningen zouden windmolens wel 20 procent van alle energie in ons land op kunnen gaan wekken. Die plannen krijgen veel bijval, maar stuiten ook op weerstand, vooral van omwonenden die last kunnen hebben van de molens, maar ook van critici die wijzen op negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de vogelpopulatie.

Wat brengt de toekomst?

Nederland loopt hopeloos achter op andere landen in Europa als het aankomt op het opwekken van groene stroom. Om de Europese afspraken na te komen, moet er de komende jaren flink worden geïnvesteerd in duurzame energie. Wind-energie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Er zijn ambitieuze plannen voor grote windturbineparken, die op zee geplaatst zouden kunnen worden. Daar vormen de windmolens weinig overlast, en kan er op zeer efficiënte wijze veel stroom opgewekt worden. De prijs van de energie die windmolens opwekken, daalt ieder jaar en kan nu al concurreren met de prijs van grijze stroom. Een mooi vooruitzicht dus.