Disclaimer

pmia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site. pmia garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site. De informatie op deze site mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid. Verder is het belangrijk om te weten dat pmia geen relatie heeft met of onderdeel is van een of meerdere onderwijs- en/of overheidsinstanties. Deze blog is gemaakt met de intentie om haar bezoekers te amuseren.